Advokat Else Støvring Nielsen Else
§ Advokatfirmaets hovedområder er:
  • Ægteskab, rådgivning om særejeaftaler, oprettelse af ægtepagter
  • Papirløst samliv, oprettelse af samlivskontrakter
  • Skilsmisse, separation og bodeling
  • Opløsning af papirløst samliv
  • Børn, forældremyndighed, bopæl og samvær
  • Arv og testamenter
  • Dødsbobehandling
  • Boligkøb, rådgivning, berigtigelse, tinglysning af skøde
  • Mangler og ejerskifteforsikring
Honorar beregnes i forhold til den tid, der er anvendt til sagens behandling med hensyntagen til sagens karakter og omfang. I ejendomshandler beregnes et
fast honorar efter hvilken type ejendom, det drejer sig om.


Jeg har 33 års erfaring som advokat, heraf 27 år som selvstændig advokat i Birkerød og siden februar 2015 i Hørsholm.

Jeg er beskikket som advokat af Justitsministeriet i Danmark og er medlem af Advokatsamfundet og dermed omfattet af de etiske regler om god advokatskik.
Regler vedrørende klageadgang kan man finde på Advokatsamfundets hjemmeside.


Advokatansvarsforsikring og lovpligtig garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler har jeg tegnet i selskabet HDI Gerling, Indiakaj 6 1.,
2100 København Ø. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.


Advokatkontor

Kontoret Usserød Kongevej 92C har indgang mod Bolbrovej tæt ved hjørnet af Usserød Kongevej.


Kontoret er åbent:
Mandag - torsdag 10-16
Fredag 10-14

FIRMAINFORMATION:

Advokat Else Støvring Nielsen
Møderet for landsret
CVR nr. 12383509
Klientkonto: Danske Bank
Reg.nr. 4260 konto nr. 4260084879

KONTAKTINFORMATION:

Usserød Kongevej 92C
2970  Hørsholm
Tlf. 45 86 33 99
Mobil 23 82 55 44
E-mail: esn.advokat@outlook.dk